Rol Persoon
Voorzitter: Erna van der Linden
Secretaris: Tijmen Vinke
Penningmeester: Dirk Kraak
Bestuurslid: Robin Mol
Bestuurslid: Theo Meyer

Secretariaat:

Mesdagstraat 11
3262 HM Oud-Beijerland

Wijzigingen ten behoeve van de ledenadministratie kunnen gemeld worden bij het secretariaat, E-mail; secretariaat@hwccweb.nl

Bank:

Rabobank; NL81 RABO 03618.47.882
t.n.v. HWCC Croonenburgh 43
3261 RD Oud-Beijerland

Zijn er financiële vragen? E-mail: penningmeester@hwccweb.nl

Clubavonden:

Maranatha Kerkstraat 57 te Oud-Beijerland.

Commissie leden:

Activiteitencommissie:

bestuur@hwccweb.nl

Redactie:

Public Relations:

Lustrumcommissie 35 jaar:

Geschillencommissie:

Kascommissie:

  • Ed van Rotterdam
  • Dirk de Man

Internet-redactie en Websitebeheer: