Hieronder staan de belangrijkste e-mail adressen van de Hoekse Waardse Computer Club. Deze adressen sturen e-mail door aan alle betrokkenen, dus aan alle bestuursleden, alle redactieleden, enz..

Personen

Bestuur
Voorzitter
Secretariaat
Penningmeester

Commissies

Redactie
Webredactie
activiteitencommissie
Lustrumcommissie
Geschillencommissie

We verstrekken geen individuele adressen en adressen van overige leden i.v.m. de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U kunt per e-mail het bestuur verzoeken om een (e-mail) adres van één van de leden. Het bestuur zal deze doorsturen naar de betreffende persoon, en mogelijk zal deze positief reageren.

Via het forum zijn mogelijk e-mail adressen te vinden, als de betreffende leden deze in hun profiel zichtbaar gemaakt hebben voor andere forum bezoekers. (Het forum is alleen voor HWCC leden toegangkelijk)